Scope 10

Wanneer een scope 10 inspectie?

 • U wilt als eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand weten of uw installatie voldoende brandveilig is;
 • U wilt weten of uw installatie voldoende beschermend is uitgevoerd om te voorkomen dat er brand kan ontstaan;
 • U wilt weten of uw installatie in combinatie met de activiteiten die in een bedrijfspand plaatsvinden geen risico vormt op het ontstaan van een brand.

Samengevat:
Een scope 10 inspectie is in hoofdzaak gericht op het voorkomen van brand als gevolg van een falende installatie. De scope 10 inspectie is dus een preventieve maatregel ter voorkoming van brand. Deze inspectie is de opvolger van de VIER INSPECTIE zoals deze in het verleden werd voorgeschreven door diverse verzekeringspartijen.

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd tijdens een scope 10 inspectie?

 • Groepenkasten worden middels thermografisch onderzoek beoordeeld op eventuele hotspots. Dit zijn punten waar warmteontwikkeling plaats vindt;
 • De controle van de algemene werking van aardlekschakelaars;
 • Metingen worden verricht om te bepalen of overbelasting van aansluitpunten leidt tot het uitschakelen van eindgroepen;
 • er wordt gemeten om te bepalen of aardingen voldoende functioneel zijn om bescherming tegen brand te bieden;
 • De algehele indruk/technische staat van de installatie en overige apparaten of machines wordt beoordeeld;
 • De aanwezigheid van voorzieningen om bij een eventuele calamiteit repressief te kunnen handelen worden bekeken;
 • Een inspectierapport inclusief eventuele aanbevelingen om geconstateerde punten op te lossen wordt opgesteld.


Wat is het verschil tussen een scope 8 en scope 10 inspectie?
Bij een scope 8 inspectie ligt de nadruk op veilig functioneren van een installatie, bij een scope 10 inspectie ligt de nadruk op brandveiligheid. Een scope 8 inspectie heeft meer “diepgang” terwijl een scope 10 inspectie in omvang breder is maar minder diepgaand. De kosten van een scope 10 inspectie zijn veelal lager dan van een scope 8 inspectie.

Voor de volledigheid vermelden wij op deze pagina de tekst zoals deze te lezen is op de website van Scios;

Welke werkzaamheden bevat een scope 10 inspectie.
De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de risico’s van een elektrische installatie vast te stellen, is een veiligheidsinspectie met NEN3140 als uitgangspunt onvoldoende. Deze inspectie volgens SCIOS-scope 8 heeft een ander doel. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld.

De reden dat de NEN3140 niet van toepassing is, is dat deze is gericht op het beheer van de elektrische installatie die volgens NEN1010 is aangelegd. De aandacht van de scope 8 inspecties is gericht op het veilige gebruik, het voorkomen van letsel bij gebruikers.

De inspectie volgens SCIOS scope 10 is een verdere uitwerking van het VIER protocol. De grote stap voorwaarts is dat de inspectie nu gecertificeerd is. Dat houdt in dat de inspectieomvang vast ligt en dat de Certificatie-Instelling jaarlijks een controle op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven uitvoert. Tevens worden de medewerkers eens in de 18 maanden in de praktijk getoetst op zowel kennis als vaardigheden. Om als medewerker van een SCIOS gecertificeerd bedrijf scope 10 inspecties te mogen uitvoeren is de bevoegdheid voor scope 8 danwel een diploma scope 8, alsmede een diploma scope 10 vereist.

De risico-inspectie elektrisch materieel is eind 2017 operationeel geworden. De verzekeringsbranche heeft aangegeven bij verzekerden aan te dringen op het periodiek laten uitvoeren van de gecertificeerde risico-inspectie. Hiermee laat een bedrijf zien dat het werkt aan het beperken van het brandrisico.

Maak een afspraak... Graag spreek ik de wensen met u door Vul snel onderstaand formulier in
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Afspraak maken
Heeft u een vraag?