PV inspecties

Wanneer wordt een PV inspectie uitgevoerd?

  • Een PV installatie, of te wel zonnepanelen, moet bij oplevering gecontroleerd en doorgemeten worden volgens de NTA 8013, NTA 8011, NPR 5310, NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 62446. Om aanspraak te kunnen maken op volledige fabrieksgarantie dient een PV installatie te zijn geïnstalleerd, aangesloten en geïnspecteerd volgens de voorschriften van de fabrikant;
  • Diverse verzekeraars eisen dat een PV installatie uiterlijk zes maanden na montage is geïnspecteerd en dat deze voldoet aan de NEN 1010 èn aanvullende normen en voorschriften.


Welke werkzaamheden bevat een PV inspectie?
Tijdens een PV inspectie worden de panelen, de omvormers, de bekabeling en de montageframes beoordeeld volgens de daarvoor van toepassing zijnde normen en de voorschriften van de fabrikant. Deze beoordeling bevat kort samengevat de volgende onderdelen:

  • Het beoordelen of alle onderdelen van installatie op een correcte wijze zijn toegepast en bijdrage aan het veilig functioneren van de installatie;
  • Het beoordelen van aardingen en potentiaal vereffening;
  • Metingen om vast te stellen of aardingen functioneel zijn en de juiste bescherming bieden;
  • Metingen van isolatieweerstanden om vast te stellen of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking en of kortsluiting;
  • Metingen van de leiding-impedantie om vast te stellen of bekabeling, bedrading of andere transportsystemen ten alle tijde voldoende transportcapaciteit hebben;
  • Het Beoordelen van de technische documentatie, Kabelberekeningen, tekeningen en groepenverklaringen;
  • De beproeving van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten.


Waarom is deze keuring van belang?
Zoals gezegd kunnen verzekeraars eisen dat een installatie zes maanden na montage geïnspecteerd wordt. Maar het is raadzaam om op eigen initiatief uw installatie periodiek te laten keuren. De PV installatie wordt dagelijks aan de elementen blootgesteld. Hierdoor kunnen isolatiematerialen bijvoorbeeld beschadigen. Op zonnige dagen gaat er wel veel energie door de bekabeling van uw installatie. Hierdoor ontstaat een risico op oververhitting en dus op brand. Tijdens een inspectie wordt een dergelijk slechte kabel opgemerkt. Maar ook eventuele defecten in uw panelen worden in kaart gebracht. Zonnepanelen worden in serie geschakeld. Wanneer een paneel een defect vertoont kan het zo zijn dat de rest van de serie geen stroom meer oplevert waardoor uw rendement niet meer behaald wordt. Een inspectie van uw installatie brengt een dergelijk effect aan het licht zodat u op tijd passende maatregelen kunt nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw garantieperiode.

Referenties

Maak een afspraak... Graag spreek ik de wensen met u door Vul snel onderstaand formulier in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Afspraak maken
Heeft u een vraag?