NEN 1010 Inspecties

Wanneer wordt een NEN 1010 inspectie uitgevoerd?
Voor een NEN 1010 inspectie gelden dezelfde regels als voor een NEN 3140 keuring. De NEN 1010 is alleen in de plaats gekomen van de NEN 3140. De NEN 1010 wordt daarom toegepast in geval van nieuwbouw, wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd aan bestaande installaties of wanneer deze worden uitgebreid.

Welke werkzaamheden bevat een NEN1010 inspectie?

  • De beoordeling of alle toegepaste installatiedelen op een correcte wijze zijn toegepast en bijdragen aan het veilig functioneren  van de installatie;
  • Het beoordelen van aardingen en potentiaalvereffening (Een potentiaalvereffening kan verschillen in spanning neutraliseren);
  • Het meten om vast te stellen of aardingen functioneel zijn en de juiste bescherming bieden;
  • Het meten van isolatieweerstanden om vast te stellen of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking;
  • Het meten van de leiding-impedantie om vast te stellen of bekabeling, bedrading of andere transportsystemen ten alle tijde voldoende transportcapaciteit hebben;
  • Beoordelen van de technische documentatie, kabelberekeningen, tekeningen en  groepenverklaringen;
  • Het beproeven van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten.


Wat is het verschil tussen een NEN 1010 inspectie en een NEN 3140 inspectie?
Bij een NEN 1010 inspectie is het uitgangspunt om alle componenten en aansluitpunten te controleren op een correcte werking. Bij een NEN 3140 inspectie is er sprake van steekproeven. Verder is een NEN 1010 inspectie vooral bedoeld om vast te stellen of de basis goed is, terwijl bij een NEN 3140 inspectie de focus in hoofdzaak ligt op bediening, gebruik en hoe werkzaamheden met en aan de installatie worden uitgevoerd.

Maak een afspraak... Graag spreek ik de wensen met u door Vul snel onderstaand formulier in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Afspraak maken
Heeft u een vraag?